Home      Print

Curriculum Vitae

Drs. J.W.C. (Winny) Burgers
Handelsplein 54
3071 PR Rotterdam
010-2150805 of 06-26612290
winny@winnyburgers.nl
28 september 1955


Opleidingen

1969-1974 Middelbare school, Christelijk Lyceum Delft

1974-1978 MO-Handenarbeid, Academie voor Beeldende Vorming

1983-1986 MBO-Sociale Dienstverlening, Haagsche Sociale Academie

1986-1989 HBO-Maatschappelijk Welzijn, Haagsche Hogeschool

1990-1993 Doctoraal Organisatie en Beleid, Universiteit van Amsterdam

* Afstudeerscriptie: De invloed van het management op de bedrijfscultuur. Op basis van een onderzoek bij de Dienst Burgerzaken te Den Haag. onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur. Het eindadvies is in januari 1993 gepresenteerd aan het management van deze Dienst, waarbij alle aanbevelingen zijn overgenomen.
* Onderzoeksdeelname naar de mate van informatisering van de personeelsfunctie onder 250 bedrijven en organisaties.

1994-1997 Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie

1999-2000 Postdoctoraal Integraal Document Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

* o.a. Projectmanagement, Informatiemanagement, Information resources management.

1988-1996 Diverse diploma’s en getuigschriften op het gebied van (project-)management, loopbaancounseling, persoonlijke ontwikkeling en een internationale training informatietechnologie.

Loopbaan

1977-1978 Docent handenarbeid/textiel, 'De Driestar', Gouda

1978-1983 Administratief medewerker, Hobo Faam, Gouda

* totale administratie
* opzetten speelgoedbeurzen
* organisatie bijeenkomsten door heel Nederland voor Intertoyswinkeliers
* opstart automatisering

1983-1991 (Senior) Bijstands Maatschappelijk Werker, Gem. Sociale Dienst, Den Haag

* begeleiden cliënten
* crisisinterventie
* inwerken en op- en begeleiden (nieuwe) medewerkers

1991-1993 Unitchef Uitkeringen, Gem. Sociale Dienst,

* verbeteren werkprocessen
* keuze en implementatie automatiseringspakket
* opzetten en geven gebruikerstraining
* vormgeven veranderingsproces
* crisisinterventie

1993-1994 Sectorhoofd Educatie, Dienst Welzijn, Vlaardingen

* verbetering verhoudingen onderwijsveld
* verzelfstandiging Bestuur Openbaar Onderwijs
* regionale Studiedag ‘Visie op openbaar onderwijs’
* reorganisatie sector Educatie

1994-1996 Hoofd Projectbureau Werken, Vakdienst Welzijn, Vlaardingen

* advies herstructurering werkgelegenheid
* oprichting afdeling Werkgelegenheid
* in de praktijk brengen integraal management

1996-1997 Coördinator Mobiliteitscentrum, Bestuursdienst, Vlaardingen

* oprichting Mobiliteitscentrum
* herstructurering mobiliteitsfunctie
* advies mobiliteitsbeleid t.b.v. fusie ziekenhuizen
* advies en invoering mobiliteitsbeleid universiteit

1998-2001 Informatiemanager, Bestuursdienst, Vlaardingen

* advies organisatie informatiefunctie
* herstructurering informatiehuishouding
* regionale aanpak veiligheid rondom millennium
* millenniumproject
* opstart Europroject

2001 - heden Zelfstandig interim manager, coach en procesbegeleider

* Procesbegeleiding implementatieproject.
- schaduwmanagement projectleider bij overgang van verschillende personeelssoftwaresystemen in één systeem
- advisering projectleider v.w.b. inhoud en proces van het implementatieproject
- coaching projectleider t.a.v. opheffen weerstanden

* Projectleiding implementatie personeelsinformatiesystemen bij een grote verzekeraar
- integratie diverse p.i.systemen in het centrale p.i.systeem
- procesbegeleiding
- opstellen en bewaken planning en deadline
- afstemming horizontaal en verticaal binnen en tussen de diverse geledingen, tussen technische en functionele verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- communicatie; o.a. incidentele - en structurele contacten tot stand brengen tussen units en bestuur

* Rayonmanager bij een welzijnsstichting
- leiding geven aan 5 teams algemeen - en schoolmaatschappelijk werk op verschillende locaties
- verbeteren schuldhulpverlening
- uitbouwen signaleringsfunctie
- uitbouwen outreachend werken

* Manager Operations bij een instituut voor toegepast wetenschappelijk onderzoek
- stroomlijnen primaire werkprocessen
- verbeteren interne communicatie
- begeleiden bouwtraject
- begeleiden interne verhuizing
- verbeteren organisatiecultuur
- veranderen organisatiestructuur

* Hoofd P&O bij een middelgrote gemeente
- P&O 'weer op de kaart zetten'
- professionalisering medewerkers
- afdeling herstructureren

* Procesbegeleiding opzetten loopbaanadviescentrum
- coordineren en coachen ondersteuners
- opzetten en beschrijven werkprocessen
- ontwikkelen en aanpassen softwaresysteem voor managementrapportages

* Diverse individuele coachingstrajecten

Diversen

1980-1983 Ondernemingsraad Hobo-Faam Gouda
1984-1990 Vice-voorzitter Emancipatie Commissie GSD Den Haag
1986-1990 Emancipatie contactpersoon Gemeente Den Haag
1988-1991 Bestuurslid Stichting Straattheater Festival Delft; organisator van de 'Mooi Weer Spelen'.
v.a. 1998   Coaching van o.a. managers en beleidsmedewerkers.
1998         Trainer 'Basisvaardigheden Communicatie'.
1998-2001 Begeleiding intervisiegroep van theaterdirecteuren.