'Zonder inzet, geen muziek'

U kunt Winny Burgers inschakelen voor:

Tijdelijk management
Een afdelings- of sectorhoofd is voor een langere periode afwezig, een vacature is niet direct weer vervuld. Toch is een manager nodig om deze periode te overbruggen.

Veranderingsmanagement
Naast het waarnemen van de taken van de manager helpt de interim manager specifieke problemen op de afdeling op te lossen. Vaak gaat het om het verbeteren van de onderlinge communicatie of het stroomlijnen van de samenwerking met andere afdelingen.

Projectmanagement
Een project heeft per definitie een begin- en een einddatum. Een project betekent steevast extra werk waar men niet altijd tijd of voldoende expertise voor in huis heeft.

Werkwijze

Opdrachten beginnen meestal met een gesprek waarin we kennis maken met elkaar en de vraag bespreken. Daarna ontvangt u een offerte met de opdrachtomschrijving en onze werkafspraken. In de offerte staan in elk geval de afspraken over:
- doel van de opdracht
- duur van de opdracht
- door mij te besteden uren
- door uw organisatie in te zetten middelen
- kosten.

Wilt u meer informatie of meteen een afspraak maken? Neemt u dan contact met mij op.
Ik ben altijd in voor en vrijblijvend gesprek. 06 - 266 122 90