'Doe het als het kan, als het moet kan het niet meer.'

Winny Burgers

Ik ben een interim manager die mensen weet te stimuleren, helder communiceert en doet wat ze zegt.
Ik ben een projectleider die zich aan de planning houdt.
Ik ben een coach die zegt waar het op staat.

De basis van waaruit ik werk

Heldere communicatie. Ik vertel wat ik doe, waarom en wanneer.

Humor. Mijn ervaring is dat humor dijken kan slechten en dat mensen die het naar hun zin hebben beter functioneren.

Leren. We leren veel van onze fouten. Fouten durven maken vereist een veilige omgeving waarin mensen zich gestimuleerd weten om nieuwe dingen uit te proberen.

Relativeren. Niets staat op zichzelf, er is altijd een relatie met de omgeving. Dat wil zeggen dat ik verder kijk dan mijn neus lang is en dat ook stimuleer in anderen.

Pragmatisch. Ik sta met beide benen op de grond en ga uit van resultaten. Ik ben me ervan bewust dat managers veel invloed hebben door voorbeeldgedrag.

Consequent. Ik hou me aan mijn afspraken en vraag dat ook van anderen.


Managementervaring

Mijn managementervaring heb ik vooral binnen de gemeentelijke overheid opgedaan. Onder andere als teamleider bij Sociale Zaken en als afdelingshoofd Educatie en later als afdelingshoofd Werkgelegenheid. Daarna leidde ik als Informatiemanager een aantal grote projecten, waaronder die van het millenniumproject en de euro.

Als sectorhoofd Sociale Zaken was ik lid van het managementteam en ook voorzitter van de projectgroep voor de automatisering van de werkprocessen, van aanschaf en implementatie van de benodigde software tot en met de trainingen van de medewerkers.

Als sectorhoofd Educatie herstelde ik de communicatie en samenwerking binnen het onderwijsveld en organiseerde ik een regionale studiedag die richtingbepalend is geweest voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Bij een middelgrote gemeente heb ik een mobiliteitscentrum opgezet en geleid. Ook heb ik hierover een universiteit en een ziekenhuis geadviseerd.

Voor een middelgrote gemeente ontwikkelde ik als informatiemanager de visie op het informatiebeleid en heb ik een start gemaakt met de implementatie ervan.

Bestuurlijke - en andere ervaring

- Lid van de ondernemingsraad, van de emancipatiecommissie
  en vertegenwoordigde de GSD in de gemeentelijke
  emancipatiecommissie van Den Haag.
- Bestuurslid van de Informatie & Automatisering afdeling van
  de FAMO, een vereniging van middelenmanagers bij de lokale
  overheid.
- Bestuurslid en organisator van de 'Mooi Weer Spelen' in Delft,
  een jaarlijks terugkerend straattheaterfestival.
- Bestuurslid van Women on the Web, de grootste
  internetgebruikersgroep in Nederland. Daar gaf ik ook
  workshops voor het maken van websites voor beginners.
- Voorzitter van een Vereniging van Eigenaren (170 woningen).
- Trainer communicatievaardigheden voor leden van de FNV.
- Reisleider voor reizen in Amerika.

Zie voor een uitgebreider profiel en referenties mijn LinkedIn profiel, of neem meteen contact met mij op.
Ik ben altijd in voor en vrijblijvend gesprek. 06 - 266 122 90

Volg de link voor een printbaar CV of een pdf.